GLOBAL CONTACT

GLOBAL CONTACT

KOREA

 • DIS Korea Co., Ltd.
  - Bundang-gu, Gyeonggi-do, Korea

CHINA

 • Shanghai
  - Minhang, Shanghai, China
 • Beijing
  - Chaoyang, Beijing, China
 • Suzhou
  - Suzhou, China

TAIWAN

 • Hsinchu
  - Jubei, Hsinchu, Taiwan
 • Tainan
  - Tainan, Taiwan

HONGKONG

JAPAN (BRANCH)

 • Kawasaki, Tokyo, Japan